Ondanks het feit dat wij uiterste zorg hebben besteed aan het controleren van de informatie op deze website, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Copyright
Alle geplaatste fotografische opnamen vallen onder de copyright van de maker(s).
Kafee 't Buitenbeentje heeft het recht deze fotografische beelden, namens de fotografen te plaatsen op haar website.
Overeenkomstig aan artikel 1 Auteurswet 1912 is de exclusiviteit van verspreiding van het geplaatste beeldmateriaal toegekend aan de desbetreffende fotograaf.
Het is daarom niet toegestaan de foto's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende fotograaf openbaar te maken, op welke wijze dan ook.